Priser

ENERGIPRIS 01-01-2024 — 31-12-2024

Pr. MWh. fjernvarme

Midlertidig forbrug
Der betales ikke fast afgift ved midlertidig forbrug.
Kr. 425,00 = 42,5 øre pr. kWh.

Afkølingstarif
1 % pr. grad man køler mindre af end 25 grader af de variable omkostninger. (pt. 42,5 øre pr Kwh.)

Afkølingen er et gennemsnit som beregnes

Ønsker man at beregne afkølingen for eks. december måned og derved kontrollere afkølingen

Aflæs KWh og m3 start og slut for måneden og forbrug i perioden udregnes

De to tal indsættes i formlen for afkøling  (KWH x 0,86) / m3

Vi anbefaler måleraflæsning hver den 1. i måneden

Eksempel:

måleraflæsning:

 1. december = 8000 KWh

 31. december =9000 KWh

KWh (forbrug) = 9000-8000 = 1000 KWh

1. december 190 m3

31. december 215 m3

m3 (forbrug ) = 215-190 = 25 m3

Afkøling = (1000 x 0,86) /25 = 34 grader

Link til Betjeningsvejledning for varmemåler multical 403 (kan også bruges til multical 402)

PRISER EXKL. MOMS

Kr. 425,00 = 42,5øre pr. kWh.  

Kr. 425,00 = 42,5 øre pr. kWh.  

PRISER INKL. MOMS

Kr. 531,25 = 53,125 øre pr. Kwh

Kr. 531,25 = 53,125 øre pr. Kwh

FASTE AFGIFTER

Pr. kbm. opvarmeligt rum

Målerabonnement/Adm. Bidrag

For lokaler af særlig karakter f.eks. kælderlokaler,
værksteder og lagerlokaler med lavt varmeforbrug
kan den faste afgift efter bestyrelsens skøn reduceres
med indtil 50%.

/

Kr. 9,25

Kr. 2.500,00

/

Kr. 11,57

Kr. 3125,00

TILSLUTNINGSAFGIFTER

Fritliggende enfamiliehuse

Kæde/rækkehuse

Etageboliger og almene familieboliger

Ældreboliger

Ungdomsboliger

Tillæg ved bolig og/eller erhvervsareal udover
500 m2 iflg. BBR kr./m2

Hvis brugeren stiller krav om komprimeringskontrol
efter retablering betales dette efter regning

/

Kr. 18.000,00

Kr. 12.000,00

Kr. 9.000,00

Kr. 7.200,00

Kr. 3.600,00

Kr. 20,00

/

Kr. 22.500,00

Kr. 15.000,00

Kr. 11.250,00

Kr. 9.000,00

Kr. 4.500,00

Kr. 25,00

BYGGEMODNINGSBIDRAG

Ved grundudstykning betales byggemodningsbidrag
pr. m2 matrikulært areal kr./m2

Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye
udstykningsområder. Byggemodningsbidraget størrelse
afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte
byggemodning, og udgør fjernvarmeværkets faktiske
omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet

/

Kr. 25.00

/

Kr. 31,25

LEJLIGHEDER MED FÆLLES STIKLEDNING OG HOVEDMÅLER

Grundbeløb for 1. lejlighed

+ pr. lejlighed

/

Kr. 8.500,00

Kr. 1.275,00

/

Kr. 10.625,00

Kr. 1.593,75

STIKLEDNINGER

Stikledning Hurup By max 20 meter ( i jomfruelig jord )

Stikledning Heltborg By max 20 meter ( i jomfruelig jord )

Bidrag pr. meter stikledning udover 20 meter

/

Kr. 15.000,00

Kr. 15.000,00

Kr. 1000,00

/

Kr. 18.750,00

Kr. 18.750,00

Kr. 1250,00

GEBYRER

Første rykker grundet for sen betaling (momsfrit beløb)

Anden rykker med lukkevarsel (momsfrit beløb)

Manglende returnering af aflæsekort (momsfrit beleøb)

Lukning plus tillæg for faktiske udgifter (momsfrit beløb)

Genåbning plus tillæg for faktiske udgifter

Måleraflæsning ved manglende returnering af aflæsekort

Flytteopgørelse v/ejerskifte/lejeskifte

Måleraflæsning v/ejerskifte/lejeskifte

Gebyr for ledningsoplysning

Målerskifte grundet frostsprængning (forbruger afholder omkostninger)

Målerskifte selvforskyldt defekt (forbruger afholder omkostninger)

Genetablering af brudt målerplombe (forbruger afholder omkostninger)

/

Kr. 100,00

Kr. 100,00

Kr. 100,00

Kr. 500,00

Kr. 500,00

Kr. 250,00

Kr. 100,00

Kr. 100,00

Kr. 100,00

/

 

 

 

 

Kr. 625,00

Kr. 312,50

Kr. 125,00

Kr. 125,00

Kr. 125,00

ENERGIPRIS 01-01-2024 — 31-12-2024

Priser Exkl. moms

Pr. MWh. fjernvarme

Kr. 425,00 = 42,5øre pr. kWh.

Midlertidig forbrug

Kr. 425,00 = 42,5øre pr. kWh.

Priser inkl. moms

Pr. MWh. fjernvarme

Kr. 531,25 = 53,125 øre pr. Kwh

Midlertidig forbrug

Kr. 531,25 = 53,125 øre pr. Kwh

Afkølingstarif
1 % pr. grad man køler mindre af end 25 grader af de variable omkostninger. (pt. 42,5 øre pr Kwh.)

Afkølingen er et gennemsnit som beregnes

Ønsker man at beregne afkølingen for eks. december måned og derved kontrollere afkølingen

Aflæs KWh og m3 start og slut for måneden og forbrug i perioden udregnes

De to tal indsættes i formlen for afkøling  (KWH x 0,86) / m3

Vi anbefaler måleraflæsning hver den 1. i måneden

Eksempel:

måleraflæsning:

 1. december = 8000 KWh

 31. december =9000 KWh

KWh (forbrug) = 9000-8000 = 1000 KWh

1. december 190 m3

31. december 215 m3

m3 (forbrug ) = 215-190 = 25 m3

Afkøling = (1000 x 0,86) /25 = 34 grader

Link til Betjeningsvejledning for varmemåler multical 403 (kan også bruges til multical 402)

Fjernvarmedeklaration 2023

 

FASTE AFGIFTER

Priser Exkl. moms

Pr. kbm. opvarmeligt rum

Kr. 9,25

Målerabbonement / Adm. bidrag

Kr. 2.500,00

Priser inkl. moms

Pr. kbm. opvarmeligt rum

Kr. 11,57

Målerabbonnement /Adm. bidrag

3125,00

For lokaler af særlig karakter f.eks. kælderlokaler,
værksteder og lagerlokaler med lavt varmeforbrug
kan den faste afgift efter bestyrelsens skøn reduceres
med indtil 50%.

TILSLUTNINGSAFGIFTER

Priser Exkl. moms

Fritliggende enfamiliehuse

Kr. 18.000,00

Kæde/rækkehuse

Kr. 12.000,00

Etageboliger og almene familieboliger

Kr. 9.000,00

Ældreboliger

Kr. 7.200,00

Ungdomsboliger

Kr. 3.600,00

Tillæg ved bolig og/eller erhvervsareal udover 500 m2 iflg. BBR kr./m2

Kr. 20,00

Priser inkl. moms

Fritliggende enfamiliehuse

Kr. 22.500,00

Kæde/rækkehuse

Kr. 15.000,00

Etageboliger og almene familieboliger

Kr. 11.250,00

Ældreboliger

Kr. 9.000,00

Ungdomsboliger

Kr. 4.500,00

Tillæg ved bolig og/eller erhvervsareal udover 500 m2 iflg. BBR kr./m2

Kr. 25,00

Hvis brugeren stiller krav om komprimeringskontrol
efter retablering betales dette efter regning

BYGGEMODNINGSBIDRAG

Priser Exkl. moms

Ved grundudstykning betales byggemodningsbidrag pr. m2 matrikulært areal kr./m2

Kr. 25.00

Priser inkl. moms

Ved grundudstykning betales byggemodningsbidrag pr. m2 matrikulært areal kr./m2

Kr. 31,25

Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye
udstykningsområder. Byggemodningsbidraget størrelse
afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte
byggemodning, og udgør fjernvarmeværkets faktiske
omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet

LEJLIGHEDER MED FÆLLES STIKLEDNING OG HOVEDMÅLER

Priser Exkl. moms

Grundbeløb for 1. lejlighed

Kr. 8.500,00

+ pr. lejlighed

Kr. 1.275,00

Priser inkl. moms

Grundbeløb for 1. lejlighed

Kr. 10.625,00

+ pr. lejlighed

Kr. 1.593,75

STIKLEDNINGER

Priser Exkl. moms

Stikledning Hurup By max 20 meter ( i jomfruelig jord )

Kr. 15.000,00

Stikledning Heltborg By max 20 meter ( i jomfruelig jord )

Kr. 15.000,00

Bidrag pr. meter stikledning udover 20 meter

Kr. 1000,00

Priser inkl. moms

Stikledning Hurup By max 20 meter ( i jomfruelig jord )

Kr. 18.750,00

Stikledning Heltborg By max 20 meter ( i jomfruelig jord )

Kr. 18.750,00

Bidrag pr. meter stikledning udover 20 meter

Kr. 1250,00

GEBYRER

Priser Exkl. moms

Første rykker grundet for sen betaling (momsfrit beløb)

Kr. 100,00

Anden rykker med lukkevarsel (momsfrit beløb)

Kr. 100,00

Manglende returnering af aflæsekort (momsfrit beleøb)

Kr. 100,00

Lukning plus tillæg for faktiske udgifter (momsfrit beløb)

Kr. 500,00

Genåbning plus tillæg for faktiske udgifter

Kr. 500,00

Måleraflæsning ved manglende returnering af aflæsekort

Kr. 250,00

Flytteopgørelse v/ejerskifte/lejeskifte

Kr. 100,00

Måleraflæsning v/ejerskifte/lejeskifte

Kr. 100,00

Gebyr for ledningsoplysning

Kr. 100,00

Priser inkl. moms

Genåbning plus tillæg for faktiske udgifter

Kr. 625,00

Måleraflæsning ved manglende returnering af aflæsekort

Kr. 312,50

Flytteopgørelse v/ejerskifte/lejeskifte

Kr. 125,00

Måleraflæsning v/ejerskifte/lejeskifte

Kr. 125,00

Gebyr for ledningsoplysning

Kr. 125,00

Målerskifte grundet frostsprængning (forbruger afholder omkostninger)

Målerskifte selvforskyldt defekt (forbruger afholder omkostninger)

Genetablering af brudt målerplombe (forbruger afholder omkostninger)