Residualforbrug

Offentliggørelse af residualforbrug for Energi-Hurups område

Residualforbruget offentliggøres, således el-leverandører/balanceansvarlige, der leverer el til kunder i Energi-Hurups område, har mulighed for at anvende oplysningerne i forbindelse med planlægning af el-indkøb.

Residualforbruget beregnes for hver eneste time og består af det samlede forbrug i Energi-Hurups netområde fratrukket forbruget hos alle fjernaflæste kunder.

Alle kunder med et årsforbrug over 200.000 kWh skal fjernaflæses fra 1. januar 2003. Det vil sige, deres forbrug bliver målt for hver eneste time og sendt til netselskabet én gang i døgnet. Endvidere kan alle kunder under 200.000 kWh blive fjernaflæst mod betaling.

Ikke-fjernaflæste kunder er i stedet omfattet af en fælles forbrugsprofil (også kaldet skabelon), som time for time udregnes som netområdets residualforbrug.

Til el-leverandører/balanceansvarlige

Residualforbruget downloades ved hjælp af Wims hjemmeside (Det skal bemærkes, at sikkerheden i internet-indstillingerne skal stå på medium.)

I Wim er der mulighed for at vælge periode, tidsenhed (eksempelvis time) og rapporteringstype (eksempelvis Excel). Klik derefter på “Hent data”.

Link til residualforbrug på Wim