Priser

VANDPRISER 1-1-2024 – 31-12-2024

Pr. kbm.

Statsafgift og Bidrag vandfond    6,37+0,19

DRIFTSBIDRAG

Abonnement pr. måler 1,5 Qn Måler

Abonnement pr. måler 2,5 Qn Måler

Abonnement pr. måler > 2,5 Qn Måler

Abonnement pr. grund, uden bebyggelse

MÅLERLEJE  pr. Måler

PRISER EXCL. MOMS

Kr. 5,25

Kr. 6,56

 

Kr. 745,00

Kr. 745,00

Kr. 1600,00

Kr. 745,00

Kr. 315,00

PRISER INKL. MOMS

Kr. 6,56

Kr. 8,20

 

Kr. 931,25

Kr. 931,25

Kr. 2000,00

Kr. 931,25

Kr. 393,75

TILSLUTNINGSAFGIFTER – BYOMRÅDER

Parcelhuse, rækkehuse, håndværk, institutioner og mindre industri

Hoved anlægsbidrag         (enhedspris eller efter fordelingsnøgle)

Forsyningsledningsbidrag

Stikledningsbidrag

Anlægsbidrag i alt   pr. ejendom

Ejendomme med flere lejligheder    Første

Efterfølgende enhed på samme stikledning    pr. enhed

For huse i landområder

Hoved anlægsbidrag         (enhedspris eller efter fordelingsnøgle)

Forsyningsledningsbidrag

Stikledningsbidrag

Anlægsbidrag i alt   pr. ejendom

For landbrug i landområder

Hoved anlægsbidrag     (enhedspris eller efter fordelingsnøgle)     ø32/ø50

Forsyningsledningsbidrag                                                                       ø32/ø50

Stikledningsbidrag                                                                                   ø32/ø50

Anlægsbidrag i alt   pr. ejendom                                                            ø32/ø50

/

 

Kr.  4.000,00

Kr.  4.000,00

Kr.  7.000,00

Kr. 15.000,00

Kr. 15.000,00

Kr.  2.000,00

 

Kr.  4.000,00

Kr.  4.000,00

Kr.  7.000,00

Kr. 15.000,00

 

Kr.  6.000,00

Kr.  6.000,00

Kr. 10.000,00

Kr. 22.000,00

/

 

Kr.  5.000,00

Kr.  5.000,00

Kr.  8.750,00

Kr. 18.750,00

Kr. 18.750,00

Kr.  2.500,00

 

Kr.  5.000,00

Kr.  5.000,00

Kr.  8.750,00

Kr. 18.750,00

 

Kr.  7.500,00

Kr.  7.500,00

Kr. 12.500,00

Kr. 27.500,00

GEBYRER

Første rykker grundet for sen betaling (momsfrit beløb)

Anden rykker med lukkevarsel (momsfrit beløb)

Manglende returnering af aflæsekort (momsfrit beleøb)

Lukning plus tillæg for faktiske udgifter (momsfrit beløb)

Genåbning plus tillæg for faktiske udgifter

Måleraflæsning ved manglende returnering af aflæsekort

Flytteopgørelse v/ejerskifte/lejeskifte

Måleraflæsning v/ejerskifte/lejeskifte

Administrationsbidrag pr. faktura   (momsfrit beløb)

Fakturagebyr – hvis ikke tilmeldt BS   (momsfrit beløb)

Gebyr for ledningsoplysning

Målerskifte grundet frostsprængning (forbruger afholder omkostninger)

Genetablering af brudt målerplombe (forbruger afholder omkostninger)

/

Kr. 100,00

Kr. 100,00

Kr. 100,00

Kr. 500,00

Kr. 500,00

Kr. 250,00

Kr. 100,00

Kr. 100,00

Kr. 15,00

Kr. 40,00

Kr. 100,00

/

 

 

 

 

Kr. 625,00

Kr. 312,50

Kr. 125,00

Kr. 125,00

 

 

Kr. 125,00

Stophaner

Hurup Vandværk etablerer og vedligeholder stophaner.

Stophanen placeres på siden af vejen, hvor forbrugerens parcel er beliggende.

 

Stikledninger

Forbrugeren etablerer og vedligeholder selv stikledninger fra stophanen.

 

Giver forhold hos FORBRUGEREN anledning

til flytning eller afbrydelse af stikledningen, Stophaner og evt. målerbrønde

udføres arbejdet af ejeren og for dennes regning

Ved et leveringsforholds ophør ydes ingen tilbagebetaling

Priser

VANDPRISER 1-1-2024 – 31-12-2024

Priser Exkl. moms

Pr. kbm.

Kr. 5,25

Statsafgift og Bidrag vandfond 6,37+0,19

Kr. 6,56

DRIFTSBIDRAG

Abonnement pr. måler 1,5 Qn Måler

Kr. 745,00

Abonnement pr. måler 2,5 Qn Måler

Kr. 745,00

Abonnement pr. måler > 2,5 Qn Måler

Kr. 1600,00

Abonnement pr. grund, uden bebyggelse

Kr. 745,00

MÅLERLEJE pr. Måler

Kr. 315,00

Priser inkl. moms

Pr. kbm.

Kr. 6,56

Statsafgift og Bidrag vandfond 6,37+0,19

Kr. 8,20

DRIFTSBIDRAG

Abonnement pr. måler 1,5 Qn Måler

Kr. 931,25

Abonnement pr. måler 2,5 Qn Måler

Kr. 931,25

Abonnement pr. måler > 2,5 Qn Måler

Kr. 2000,00

Abonnement pr. grund, uden bebyggelse

Kr. 931,25

MÅLERLEJE pr. Måler

Kr. 393,75

TILSLUTNINGSAFGIFTER – BYOMRÅDER

Priser Exkl. moms

Parcelhuse, rækkehuse, håndværk, institutioner og mindre industri

Hoved anlægsbidrag (enhedspris eller efter fordelingsnøgle)

Kr. 4.000,00

Forsyningsledningsbidrag

Kr. 4.000,00

Stikledningsbidrag

Kr. 7.000,00

Anlægsbidrag i alt pr. ejendom

Kr. 15.000,00

Ejendomme med flere lejligheder Første

Kr. 15.000,00

Efterfølgende enhed på samme stikledning pr. enhed

Kr. 2.000,00

For huse i landområder

Hoved anlægsbidrag (enhedspris eller efter fordelingsnøgle)

Kr. 4.000,00

Forsyningsledningsbidrag

Kr. 4.000,00

Stikledningsbidrag

Kr. 7.000,00

Anlægsbidrag i alt pr. ejendom

Kr. 15.000,00

For landbrug i landområder

Hoved anlægsbidrag (enhedspris eller efter fordelingsnøgle) ø32/ø50

Kr. 6.000,00

Forsyningsledningsbidrag ø32/ø50

Kr. 6.000,00

Stikledningsbidrag ø32/ø50

Kr. 10.000,00

Anlægsbidrag i alt pr. ejendom ø32/ø50

Kr. 22.000,00

Priser Inkl. moms

Parcelhuse, rækkehuse, håndværk, institutioner og mindre industri

Hoved anlægsbidrag (enhedspris eller efter fordelingsnøgle)

Kr. 5.000,00

Forsyningsledningsbidrag

Kr. 5.000,00

Stikledningsbidrag

Kr. 8.750,00

Anlægsbidrag i alt pr. ejendom

Kr. 18.750,00

Ejendomme med flere lejligheder Første

Kr. 18.750,00

Efterfølgende enhed på samme stikledning pr. enhed

Kr. 2.500,00

For huse i landområder

Hoved anlægsbidrag (enhedspris eller efter fordelingsnøgle)

Kr. 5.000,00

Forsyningsledningsbidrag

Kr. 5.000,00

Stikledningsbidrag

Kr. 8.750,00

Anlægsbidrag i alt pr. ejendom

Kr. 18.750,00

For landbrug i landområder

Hoved anlægsbidrag (enhedspris eller efter fordelingsnøgle) ø32/ø50

Kr. 7.500,00

Forsyningsledningsbidrag ø32/ø50

Kr. 7.500,00

Stikledningsbidrag ø32/ø50

Kr. 12.500,00

Anlægsbidrag i alt pr. ejendom ø32/ø50

Kr. 27.500,00

TILSLUTNINGSAFGIFTER

Priser Exkl. moms

Fritliggende enfamiliehuse

Kr. 18.000,00

Kæde/rækkehuse

Kr. 12.000,00

Etageboliger og almene familieboliger

Kr. 9.000,00

Ældreboliger

Kr. 7.200,00

Ungdomsboliger

Kr. 3.600,00

Tillæg ved bolig og/eller erhvervsareal udover 500 m2 iflg. BBR kr./m2

Kr. 20,00

Priser inkl. moms

Fritliggende enfamiliehuse

Kr. 22.500,00

Kæde/rækkehuse

Kr. 15.000,00

Etageboliger og almene familieboliger

Kr. 11.250,00

Ældreboliger

Kr. 9.000,00

Ungdomsboliger

Kr. 4.500,00

Tillæg ved bolig og/eller erhvervsareal udover 500 m2 iflg. BBR kr./m2

Kr. 25,00

GEBYRER

Priser Exkl. moms

Første rykker grundet for sen betaling (momsfrit beløb)

Kr. 100,00

Anden rykker med lukkevarsel (momsfrit beløb)

Kr. 100,00

Manglende returnering af aflæsekort (momsfrit beleøb)

Kr. 100,00

Lukning plus tillæg for faktiske udgifter (momsfrit beløb)

Kr. 500,00

Genåbning plus tillæg for faktiske udgifter

Kr. 500,00

Måleraflæsning ved manglende returnering af aflæsekort

Kr. 250,00

Flytteopgørelse v/ejerskifte/lejeskifte

Kr. 100,00

Måleraflæsning v/ejerskifte/lejeskifte

Kr. 100,00

Administrationsbidrag pr. faktura (momsfrit beløb)

Kr. 15,00

Fakturagebyr – hvis ikke tilmeldt BS (momsfrit beløb)

Kr. 40,00

Gebyr for ledningsoplysning

Kr. 100,00

Priser inkl. moms

Genåbning plus tillæg for faktiske udgifter

Kr. 625,00

Måleraflæsning ved manglende returnering af aflæsekort

Kr. 312,50

Flytteopgørelse v/ejerskifte/lejeskifte

Kr. 125,00

Måleraflæsning v/ejerskifte/lejeskifte

Kr. 125,00

Gebyr for ledningsoplysning

Kr. 125,00

Målerskifte grundet frostsprængning (forbruger afholder omkostninger)

Genetablering af brudt målerplombe (forbruger afholder omkostninger)

Stophaner

Hurup Vandværk etablerer og vedligeholder stophaner.

Stophanen placeres på siden af vejen, hvor forbrugerens parcel er beliggende.

 

Stikledninger

Forbrugeren etablerer og vedligeholder selv stikledninger fra stophanen.

 

Giver forhold hos FORBRUGEREN anledning

til flytning eller afbrydelse af stikledningen, Stophaner og evt. målerbrønde

udføres arbejdet af ejeren og for dennes regning

Ved et leveringsforholds ophør ydes ingen tilbagebetaling