Privat eller erhverv - vi er
dit lokale forsyningsselskab

Vi er leverandør til 98%
af alle husstande i Hurup

Lokal energi til
lokale virksomheder

Hvad vi kan tilbyde

 

Årsaflæsning

En gang om året, skal du aflæse dine målere, herunder kan du indberette din målerstand
LÆS MERE >>

Flytning

Skal du flytte, skal du indberette din målerstande, for at få gjort din regning op
LÆS MERE >>

PBS tilmelding

Tilmeldes du PBS, slipper du for vores opkrævningsgebyr
TILMELD >>

Dine rettigheder som el-kunde

Der er fri konkurrence på elmarkedet.
LÆS MERE >>

 

 

Aktuelt

28/11/2018

Kontoret er lukket

Kontoret er lukket mellem Jul og Nytår fra den 22 dec. til den 1. jan begge dage inkl.

05/11/2018

Årsaflæsning 2018

måleraflæsning for forbrug i 2018 påbegyndes i uge 48 for de varme og vandmålere der ikke er fjernaflæst

Energi Hurup er medlem
af Dansk Energi og medejer af
Samstrøm og Scan Energi

Kom i kontakt med os:

Tlf. 97 95 15 22

 

CMS & design: simsoft