Priser

 

 

 

ENERGIPRIS 01-01-2023 -- 31-12-2023 Priser exkl. moms Priser inkl. moms

Pr. MWh. fjernvarme

Kr. 390,00 = 39 øre pr. kWh.    Kr. 487,50 = 48,75 øre pr. Kwh

Midlertidig forbrug

Der betales ikke fast afgift ved midlertidig forbrug.

Kr. 390,00 = 39 øre pr. kWh.    Kr. 487,50 = 48,75 øre pr. Kwh

Afkølingstarif 

1 % pr. grad man køler mindre af end 25 grader

af de variable omkostninger. (pt. 36 øre pr Kwh.)

Link til Betjeningsvejledning for varmemåler

multical 403 (kan også bruges til multical 402)

 

 

 

 
     
     

 

FASTE AFGIFTER    
Pr. kbm. opvarmeligt rum Kr. 8,50 Kr. 10,625
Målerabonnement Kr. 2.500,00 Kr. 31,25,00
For lokaler af særlig karakter f.eks. kælderlokaler,
værksteder og lagerlokaler med lavt varmeforbrug
kan den faste afgift efter bestyrelsens skøn reduceres
med indtil 50%.
   

 

 

Tilslutningsafgifter    
Fritliggende enfamiliehuse Kr. 18.000,00 Kr. 22.500,00
Kæde/rækkehuse Kr. 12.000,00 Kr. 15.000,00
Etageboliger og almene familieboliger kr.   9.000,00 Kr. 11.250,00
Ældreboliger Kr.   7.200,00 Kr.   9.000,00
Ungdomsboliger Kr.   3.600,00 Kr.   4.500,00

Tillæg ved bolig og/eller erhvervsareal udover

500 m2 iflg. BBR kr./m2

Kr. 20,00 Kr. 25,00

Hvis brugeren stiller krav om komprimeringskontrol

efter retablering betales dette efter regning

   

 

Byggemodningsbidrag    
Ved grundudstykning betales byggemodningsbidrag
pr. m2 matrikulært areal kr./m2
Kr. 25,00 Kr. 31,25
Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye
udstykningsområder. Byggemodningsbidraget størrelse
afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte
byggemodning, og udgør fjernvarmeværkets faktiske
omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet
   

 

Lejligheder med fælles stikledning og hovedmåler    
Grundbeløb for 1. lejlighed Kr. 8.500,00 Kr. 10.625,00
+ pr. lejlighed Kr. 1.275,00 Kr. 1.593,75

 

STIKLEDNINGER    
Stikledning Hurup By max 20 meter ( i jomfruelig jord ) Kr. 15.000,00 Kr. 18.750,00
Stikledning Heltborg By max 20 meter ( i jomfruelig jord ) Kr. 15.000,00 Kr. 18.750,00
Bidrag pr. meter stikledning udover 20 meter Kr. 750,00 Kr. 937,50

 

 Gebyrer:    
Første rykker  grundet for sen betaling  (momsfrit beløb) Kr. 100,00  
Anden rykker  med lukkevarsel  (momsfrit beløb) Kr. 100,00  
Manglende returnering af aflæsekort  (momsfrit beleøb) Kr. 100,00  
Lukning  plus tillæg for faktiske udgifter (momsfrit beløb) Kr. 500,00  
Genåbning plus tillæg for faktiske udgifter  Kr. 500,00 Kr. 625,00
Måleraflæsning ved manglende returnering af aflæsekort Kr. 250,00 Kr. 312,50
Flytteopgørelse  v/ejerskifte/lejeskifte Kr. 100,00 Kr. 125,00
Måleraflæsning  v/ejerskifte/lejeskifte Kr. 100,00 Kr. 125,00
Gebyr for ledningsoplysning Kr. 100,00 Kr. 125,00
Målerskifte grundet frostsprængning (forbruger afholder omkostninger)    
Målerskifte selvforskyldt defekt        (forbruger afholder omkostninger)    
Genetablering af brudt målerplombe (forbruger afholder omkostninger)    

 

 

 

 

Energi Hurup er medlem
af Dansk Energi og medejer af
Samstrøm og Scan Energi

Kom i kontakt med os:

Tlf. 97 95 15 22

 

CMS & design: simsoft