Priser

 

ENERGIPRIS 01-01-2019 -- 31-12-2019 Priser exkl. moms Priser inkl. moms
Pr. MWh. fjernvarmevand Kr. 360,00 = 36 øre pr. kWh.    Kr. 450,00 = 45,00 øre pr. Kwh
Lovpligtig energispare  Pr. MWh Kr.   33,00 =   3 øre pr. KWh. kr.   37,50 =  3,75 øre pr. KWh.
Midlertidig forbrug Kr. 360,00 = 36 øre pr. kWh. Kr. 450,00 = 45,00 øre pr. Kwh
Der betales ikke fast afgift ved midlertidig forbrug.    

 

FASTE AFGIFTER    
Pr. kbm. opvarmeligt rum Kr. 4,00 Kr. 5,00
Målerabonnement Hurup By Kr. 900,00 Kr. 1.125,00
Målerabonnement Heltborg By Kr. 1.900,00 Kr. 2.375,00
For lokaler af særlig karakter f.eks. kælderlokaler,
værksteder og lagerlokaler med lavt varmeforbrug
kan den faste afgift efter bestyrelsens skøn reduceres
med indtil 50%.
   

 

TILSLUTNINGSAFGIFTER    
Fritliggende enfamiliehuse Kr. 18.000,00 Kr. 22.500,00
Kæde-/rækkehuse Kr. 12.000,00 Kr. 15.000,00
Etageboliger og almene familieboliger Kr.  9.000,00 Kr. 11.250,00
Ældreboliger Kr.  7.200,00 Kr.   9.000,00
Ungdomsboliger Kr. 3.600,00 Kr. 4.500
Tillæg ved bolig- og/eller erhvervsareal udover 
500 m2 iflg. BBR kr./m2
Kr. 20,00 Kr. 25,00

 

Byggemodningsbidrag    
Ved grundudstykning betales byggemodningsbidrag
pr. m2 matrikulært areal kr./m2
Kr. 20,00 Kr. 25,00
Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye
udstykningsområder. Byggemodningsbidraget størrelse
afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte
byggemodning, og udgør fjernvarmeværkets faktiske
omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet
   

 

Lejligheder med fælles stikledning og hovedmåler    
Grundbeløb for 1. lejlighed Kr. 8.500,00 Kr. 10.625,00
+ pr. lejlighed Kr. 1.275,00 Kr. 1.593,75

 

STIKLEDNINGER    
Stikledning Hurup By max 50 meter Kr. 15.000,00 Kr. 18.750,00
Stikledning Heltborg By max 50 meter Kr. 15.000,00 Kr. 18.750,00
Bidrag pr. meter stikledning udover 50 meter Kr. 500,00 Kr. 625,00

 

 Gebyrer:

   
Flyttegebyr Kr. 20,00  Kr. 25,00
Rykkergebyr Kr. 40,00  Kr. 50,00
Ekstra aflæsning inkl. opgørelse Kr. 40,00  Kr. 50,00
Aflæsning/påmindelse Kr. 80,00  Kr. 100,00
Lukning inden for normal arbejdstid Kr. 400,00  Kr. 500,00
Genoplukning inden for normal arbejdstid Kr. 400,00  Kr. 500,00
Øvrige gebyrer ud fra standard    

 

Stikledningen udføres og vedligeholdes af Hurup Fjernvarme. Grundejere betaler for stikledningen fra grundskel, bagkant af fortov, til ejendommens hovedstopventiler.

Energi Hurup er medlem
af Dansk Energi og medejer af
Samstrøm og Scan Energi

Kom i kontakt med os:

Tlf. 97 95 15 22

 

CMS & design: simsoft