Priser

 

VANDPRISER 1-1-2023 - 31-12-2023 Priser excl. moms Priser inkl. moms
Pr. kbm. Kr. 5,00 Kr. 6,25
Statsafgift og Bidrag vandfond    6,37+0,19  Kr. 6,56 Kr. 8,20

DRIFTSBIDRAG

Abonnement pr. måler 1,5 Qn Måler

Abonnement pr. måler 2,5 Qn Måler

Abonnement pr. måler > 2,5 Qn Måler

Abonnement pr. grund, uden bebyggelse

 

Kr. 700,00

Kr. 700,00

Kr. 1550,00

Kr. 700,00

 

Kr. 875,00

Kr. 875,00

Kr. 1937,50 

Kr. 875,00

MÅLERLEJE  pr. Måler 

Kr. 300,00

Kr. 375,00

 

TILSLUTNINGSAFGIFTER - BYOMRÅDER    
Parcelhuse, rækkehuse, håndværk, institutioner og mindre industri       
Hoved anlægsbidrag         (enhedspris eller efter fordelingsnøgle) Kr.  4.000,00 Kr.  5.000,00
Forsyningsledningsbidrag Kr.  4.000,00 Kr.  5.000,00
Stikledningsbidrag Kr.  7.000,00 Kr.  8.750,00
Anlægsbidrag i alt   pr. ejendom Kr. 15.000,00 Kr. 18.750,00
Ejendomme med flere lejligheder    Første Kr. 15.000,00  Kr. 18.750,00 
Efterfølgende enhed på samme stikledning    pr. enhed Kr.  2.000,00 Kr.  2.500,00
For huse i landområder    
Hoved anlægsbidrag         (enhedspris eller efter fordelingsnøgle) Kr.  4.000,00 Kr.  5.000,00
Forsyningsledningsbidrag Kr.  4.000,00 Kr.  5.000,00
Stikledningsbidrag Kr.  7.000,00 Kr.  8.750,00
Anlægsbidrag i alt   pr. ejendom Kr. 15.000,00 Kr. 18.750,00
For landbrug i landområder    
Hoved anlægsbidrag     (enhedspris eller efter fordelingsnøgle)     ø32/ø50 Kr.  6.000,00 Kr.  7.500,00
Forsyningsledningsbidrag                                                                       ø32/ø50 Kr.  6.000,00 Kr.  7.500,00
Stikledningsbidrag                                                                                   ø32/ø50 Kr. 10.000,00 Kr. 12.500,00
Anlægsbidrag i alt   pr. ejendom                                                            ø32/ø50 Kr. 22.000,00 Kr. 27.500,00

 

 

 Gebyrer:    
Første rykker  grundet for sen betaling  (momsfrit beløb) Kr. 100,00  
Anden rykker  med lukkevarsel  (momsfrit beløb) Kr. 100,00  
Manglende returnering af aflæsekort  (momsfrit beleøb) Kr. 100,00  
Lukning  plus tillæg for faktiske udgifter (momsfrit beløb) Kr. 500,00  
Genåbning plus tillæg for faktiske udgifter  Kr. 500,00 Kr. 625,00
Måleraflæsning ved manglende returnering af aflæsekort Kr. 250,00 Kr. 312,50
Flytteopgørelse  v/ejerskifte/lejeskifte   Kr. 100,00 Kr. 125,00
Måleraflæsning  v/ejerskifte/lejeskifte Kr. 100,00 Kr. 125,00
Administrationsbidrag pr. faktura   (momsfrit beløb) Kr.  15,00   
Fakturagebyr - hvis ikke tilmeldt BS   (momsfrit beløb) Kr.   40,00  
Gebyr for ledningsoplysning Kr. 100,00 Kr. 125,00
Målerskifte grundet frostsprængning (forbruger afholder omkostninger)    
Genetablering af brudt målerplombe (forbruger afholder omkostninger)    

 

  

 

Stophaner

Hurup Vandværk etablerer og vedligeholder stophaner.

Stophanen placeres på siden af vejen, hvor forbrugerens parcel er beliggende.

 

Stikledninger

Forbrugeren etablerer og vedligeholder selv stikledninger fra stophanen.

 

Giver forhold hos FORBRUGEREN anledning

til flytning eller afbrydelse af stikledningen, Stophaner og evt. målerbrønde

udføres arbejdet af ejeren og for dennes regning

Ved et leveringsforholds ophør ydes ingen tilbagebetaling

Energi Hurup er medlem
af Dansk Energi og medejer af
Samstrøm og Scan Energi

Kom i kontakt med os:

Tlf. 97 95 15 22

 

CMS & design: simsoft