Priser

 

VANDPRISER 2020 Priser inkl. moms Priser inkl. moms
Pr. kbm. Kr. 5,00 Kr. 6,25
Statsafgift og Drikkebeskyttelsesafgift: 5,86 + 0,39  Kr. 6,37 Kr. 7,97

Abonnement pr. måler

 

Kr. 650,00

 

Kr. 812,50

 

 

TILSLUTNINGSAFGIFTER - BYOMRÅDER    
Parcelhuse, rækkehuse, håndværk, institutioner og mindre industri Kr. 7.000,00 Kr. 8.750,00
Lejligheder med fælles stikledninger    
Grundbeløb for første lejlighed Kr. 7.000,00 Kr. 8.750,00
+ per lejlighed Kr. 1.000,00 Kr. 1.250,00

 

TILSLUTNINGSAFGIFTER - UDENFOR BYOMRÅDER    
Parcelhuse og nedlagte landbrug per installation Kr. 15.000,00 Kr. 18.750,00
Industriejendomme og landbrugsejendomme per installation Kr. 20.000,00 Kr. 25.000,00
     

 

GEBYRER    
Flyttegebyr Kr. 20,00 Kr. 25,00
Rykkergebyr Kr. 80,00 Kr. 100,00
Ekstra aflæsning inkl. opgørelse Kr. 40,00 Kr. 50,00
Aflæsning / påmindelse Kr. 80,00 Kr. 100,00
Lukning indenfor normal arbejdstid Kr. 400,00 Kr. 500,00
Genåbning indenfor normal arbejdstid Kr. 400,00 Kr. 500,00
Øvrige gebyrer ud fra standard    

  

 

Stophaner

Hurup Vandværk etablerer og vedligeholder stophaner.

Stophanen placeres på siden af vejen, hvor forbrugerens parcel er beliggende.

 

Stikledninger

Forbrugeren etablerer og vedligeholder selv stikledninger fra stophanen.

 

Giver forhold hos FORBRUGEREN anledning

til flytning eller afbrydelse af stikledningen, Stophaner og evt. målerbrønde

udføres arbejdet af ejeren og for dennes regning

Ved et leveringsforholds ophør ydes ingen tilbagebetaling

Energi Hurup er medlem
af Dansk Energi og medejer af
Samstrøm og Scan Energi

Kom i kontakt med os:

Tlf. 97 95 15 22

 

CMS & design: simsoft