Priser

 

Priser -  Nov. 2018 for kunder under 100.000 kWh.

Produkt  Priser excl. moms Priser excl.  moms
Energi, kWh ( Ren Spot pris) pris ændres hver måned 41,53 øre 41,53 øre
Balancegebyr 0 øre 0 øre
Vestjyske Net - TME Net 2,12+1 øre 3,12 øre
Systemtarif Energinet 4,20 øre 4,20 øre
Nettarif Energinet 3,80 øre 3,80 øre
HEV Nettarif heraf 4,0 øre til energibesparelse 23,00 øre 23,00 øre
PSO 9,40 øre 9,40 øre
 Ialt 82,05 øre

82,05 øre

Elafgift 91,40 øre  91,40 øre
     
Energipris ekskl.. moms 173,45 øre 173,45 øre
25% moms 43,36 øre 43,36 øre
Energipris i alt 216,81 øre 216,81 øre

 

Priser -  Nov. 2018 for kunder mellem 100.000 og 1.000.000kWh.

Produkt  Priser excl. moms Priser excl.  moms
Energi, kWh ( Ren Spot pris) pris ændres hver måned 41,53 øre 41,53 øre
Balancegebyr 0 øre 0 øre
Vestjyske Net - TME Net 2,12+1 øre 3,12 øre
Systemtarif Energinet 4,20 øre 4,20 øre
Nettarif Energinet 3,80 øre 3,80 øre
HEV Nettarif heraf 4,0 øre til energibesparelse 22,00 øre 22,00 øre
PSO 9,40 øre 9,40 øre
 Ialt 82,05 øre

82,05 øre

Elafgift 91,40 øre  91,40 øre
     
Energipris ekskl.. moms 172,45 øre 172,45 øre
25% moms 43,11 øre 43,11 øre
Energipris i alt 215,56 øre 215,56 øre

 

Priser -  Nov. 2018 for kunder over 1.000.000 kWh.

Produkt  Priser excl. moms Priser excl.  moms
Energi, kWh ( Ren Spot pris) pris ændres hver måned 41,53 øre 41,53 øre
Balancegebyr 0 øre 0 øre
Vestjyske Net - TME Net 2,12+1 øre 3,12 øre
Systemtarif Energinet 4,20 øre 4,20 øre
Nettarif Energinet 3,80 øre 3,80 øre
HEV Nettarif heraf 4,0 øre til energibesparelse 20,00 øre 22,00 øre
PSO 9,40 øre 9,40 øre
 Ialt 82,05 øre

82,05 øre

Elafgift 91,40 øre  91,40 øre
     
Energipris ekskl.. moms 170,45 øre 170,45 øre
25% moms 42,61 øre 42,61 øre
Energipris i alt 213,06 øre 213,06 øre

 

 El-varme

For el-varme i helårsboliger reduceres statsafgiften med 40,70 øre pr. kWh. for forbrug udover 4.000 kWh. årligt.
El-varme kunder som modtager nedslag i statsafgiften har pligt til at give Hurup Elværk besked hvis der sker ændring i deres BBR registering vedrørende opvarmning form.

 

Faste afgifter

Abonnement for skabelonkunder: Pris excl. moms Pris incl. moms 
Abonnement  Hurup Net A/S Kr. 600,00 Kr. 750,00
Fast afgift Hurup Elhandel A/S Kr. 96,00 Kr. 120,00
Abonnement i alt Kr. 696,00 Kr. 870,00
     
Abonnement for timeaflæste: Pris excl. moms Pris incl. moms
Forbrug 0 kWh – 100.000 kWh inkl.. fjernaflæsning Kr. 1.000,00 Kr. 1.250,00
Forbrug 100.000 kWh - 200.000 kWh. inkl.. fjernaflæsningsudstyr Kr. 4.000,00 Kr. 5.000,00
Forbrug 200.000 kWh - 1.000.000 kWh. inkl.. fjernaflæsningsudstyr Kr. 6.000,00 Kr. 7.500,00
Forbrug over 1.000.000 kWh. inkl.. fjernaflæsningsudstyr Kr. 9.000,00 Kr. 11.250,00

 

Tilslutningsafgifter til Hurup Elværk Net A/S

Kategori Pris excl. moms Pris incl. moms 
Parcelhuse/fritidshuse Kr. 13.700,00 Kr. 17.125,00
Tæt/lav bebyggelse Kr. 10.850,00 Kr. 13.562,50
Lejligheder Kr. 9.050,00 Kr. 11.312,50
Enfasede installationer Kr. 1.585,00 Kr. 1.981,25
Erhverv (pr. ampere) Kr. 1.020,00 Kr. 1.275,00

 

Gebyrer

Type Pris excl. moms Pris incl. moms 
Flyttegebyr kr. 20,00 kr. 20,00
Rykkergebyr kr. 80,00  Kr. 100,00 
Ekstra aflæsning inkl. opgørelse kr. 40,00  kr. 50,00 
Aflæsningsbesøg/påmindelse kr. 80,00  kr. 100,00 
Lukning inden for normal arbejdstid kr. 400,00 kr. 500,00
Genoplukning  inden for normal arbejdstid kr. 400,00 kr. 500,00 
 Øvrige gebyrer ud fra standard    

 

Stikledninger

Stikledninger udføres og vedligeholdes af Hurup Elværk Net A/S uden for bygning. Grundejerne betaler for stikledningen fra kabelkasse/mast til målertavle/indføring.
Der betales kun for stikledningen på egen parcel. Autoriserede elinstallatør må udskifte stikledningens sikringer under Hurup Elværk Nets forsynings område.

Leveringsbestemmelser for Hurup Elværk Net A/S kan ses her.

Energi Hurup er medlem
af Dansk Energi og medejer af
Samstrøm og Scan Energi

Kom i kontakt med os:

Tlf. 97 95 15 22

 

CMS & design: simsoft