Priser

Genvej til Samstrøm 

   

 

 Gebyrer

 

Type Pris excl. moms        Pris incl. moms 
Flytteopgørelse  v/ejerskifte/lejeskifte kr. 100,00 kr. 125,00
Første rykker  grundet for sen betaling  (momsfrit beløb) kr. 100,00   
Anden rykker  med lukkevarsel            (momsfrit beløb) kr. 100,00   
Ekstra aflæsning inkl. opgørelse kr. 40,00  kr. 50,00 
Aflæsningsbesøg/påmindelse kr. 80,00  kr. 100,00 
Lukning inden for normal arbejdstid     (momsfrit beløb) kr. 500,00  
Genoplukning inden for normal arbejdstid  kr. 500,00 kr. 625,00 
Administrationsbidrag pr. faktura        (momsfrit beløb) kr.  15,00   
Faktura gebyr - hvis ikke tilmeldt BS   (momsfrit beløb) kr.  40,00  

  

Kontrol af afregningsmåleren

Ejeren kan ved skriftlig henvendelse til Elforsyningen forlange at få kontrolleret afregnings­målerens nøjagtighed.

Afregningsmåleren anses for at vise rigtigt, når dens visning ligger indenfor de maksimalt accep­table grænser for måleunøjagtighed,

som er fastsat i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af El og i de forskrifter,

hvortil bekendtgørelsen henviser.

Hvis afregningsmålerens visning ligger inden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen mv. af den,

der har ønsket afprøvningen.

Hvis afregningsmålerens visning ligger uden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen mv. af Elforsyningen.

Efter høring af ejeren foretager Elforsyningen en skønsmæssig nedsættelse eller forhøjelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor Elforsyningen skønner,

at fejlvisningen har fundet sted, dog højst for 3 år, jf. lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven).

Energi Hurup er medlem
af Dansk Energi og medejer af
Samstrøm og Scan Energi

Kom i kontakt med os:

Tlf. 97 95 15 22

 

CMS & design: simsoft