Aflæsning af El, Varme og vandmålere

Monday, November 20, 2017

NYT!! Alle elmålere aflæses elektronisk pr. 31-12-2017. Manuel aflæsning startes op mandag den 27. november 2017. Men da regnskabsåret på fjernvarmen flyttes til 31/12, bedes varmemåleren aflæst sammen med vandmåleren. Fjernaflæste vand og varmemålere vil blive aflæst i uge 51

Energi Hurup er medlem
af Dansk Energi og medejer af
Samstrøm og Scan Energi

Kom i kontakt med os:

Tlf. 97 95 15 22

 

CMS & design: simsoft