Priser

 

Priser -  januar 2016 for kunder under 100.000 kWh.

Produkt  Priser inkl. moms Priser inkl. moms
Energi, kWh ( Spot måned ) 24,56 24,56 øre
PSO 26,10 26,10 øre
Systemtarif 3,90 3,90 øre
Vestjyske Net & Eltra Net 2,33+4,30 6,63 øre
Thy-Mors Net   1,00 øre
Hurup Elværk Net   13,50 øre
Energipris ekskl. afgift   75,69 øre
     
Elafgift   88,10 øre
Minimumsafgift   0,40 øre
Energipris ekskl.. moms   164,19 øre
25% moms   41,05 øre
Energipris i alt   205,24 øre

 

Priser -  januar 2016 for kunder mellem 100.000-1.000.000 kWh.

Produkt   Pris
Energi, kWh ( Spot måned )   øre
PSO 26,10 26,10 øre
Systemtarif 3,90 3,90 øre
Vestjyske Net & Eltra Net 2,33+4,30 6,63 øre
Thy-Mors Net   1,00 øre
Hurup Elværk Net   12,00 øre
Energipris ekskl. afgift   øre
     
Elafgift   88,10 øre
Minimumsafgift   øre
Energipris ekskl.. moms   øre
25% moms   øre
Energipris i alt   XXX øre

 

 

Priser -  januar 2016 for kunder over 1.000.000 kWh.

Produkt   Pris
Energi, kWh ( Spot måned )   øre
PSO 26,10 26,10 øre
Systemtarif 3,90 3,90 øre
Vestjyske Net & Eltra Net 2,33+4,30 6,63 øre
Thy-Mors Net   1,00 øre
Hurup Elværk Net   12,00 øre
Energipris ekskl. afgift   øre
     
Elafgift   88,10 øre
Minimumsafgift   0,40 øre
Energipris ekskl.. moms   øre
25% moms   øre
Energipris i alt   XXX øre

 

El-varme

For el-varme i helårsboliger reduceres statsafgiften med 38,00 øre pr. kWh. for forbrug udover 4.000 kWh. årligt.
El-varme kunder som modtager nedslag i statsafgiften har pligt til at give Hurup Elværk besked hvis der sker ændring i deres BBR registering vedrørende opvarmning form.

 

Faste afgifter

Abonnement for skabelonkunder: Pris excl. moms Pris incl. moms 
Abonnement  Hurup Net A/S Kr. 600,00 Kr. 750,00
Fast afgift Hurup Elhandel A/S Kr. 96,00 Kr. 120,00
Abonnement i alt Kr. 696,00 Kr. 870,00
     
Abonnement for timeaflæste: Pris excl. moms Pris incl. moms
Forbrug 0 kWh – 100.000 kWh inkl.. fjernaflæsning Kr. 1.000,00 Kr. 1.250,00
Forbrug 100.000 kWh - 200.000 kWh. inkl.. fjernaflæsningsudstyr Kr. 4.000,00 Kr. 5.000,00
Forbrug 200.000 kWh - 1.000.000 kWh. inkl.. fjernaflæsningsudstyr Kr. 6.000,00 Kr. 7.500,00
Forbrug over 1.000.000 kWh. inkl.. fjernaflæsningsudstyr Kr. 9.000,00 Kr. 11.250,00

 

Tilslutningsafgifter til Hurup Elværk Net A/S

Kategori Pris excl. moms Pris incl. moms 
Parcelhuse/fritidshuse Kr. 13.700,00 Kr. 17.125,00
Tæt/lav bebyggelse Kr. 10.850,00 Kr. 13.562,50
Lejligheder Kr. 9.050,00 Kr. 11.312,50
Enfasede installationer Kr. 1.585,00 Kr. 1.981,25
Erhverv (pr. ampere) Kr. 1.020,00 Kr. 1.275,00

 

Gebyrer

Type Pris excl. moms Pris incl. moms 
Flyttegebyr kr. 20,00 kr. 20,00
Rykkergebyr kr. 80,00  Kr. 100,00 
Ekstra aflæsning inkl. opgørelse kr. 40,00  kr. 50,00 
Aflæsningsbesøg/påmindelse kr. 80,00  kr. 100,00 
Lukning inden for normal arbejdstid kr. 400,00 kr. 500,00
Genoplukning  inden for normal arbejdstid kr. 400,00 kr. 500,00 
 Øvrige gebyrer ud fra standard    

 

Stikledninger

Stikledninger udføres og vedligeholdes af Hurup Elværk Net A/S uden for bygning. Grundejerne betaler for stikledningen fra kabelkasse/mast til målertavle/indføring.
Der betales kun for stikledningen på egen parcel. Autoriserede elinstallatør må udskifte stikledningens sikringer under Hurup Elværk Nets forsynings område.

Leveringsbestemmelser for Hurup Elværk Net A/S kan ses her.

Energi Hurup er medlem
af Dansk Energi og medejer af
Samstrøm og Scan Energi

Kom i kontakt med os:

Tlf. 97 95 15 22

 

CMS & design: simsoft